เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทางเพจเฟสบุ๊คของกรมสรรพสามิต ได้เผยแพร่การประชุม การกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 8/2565 หนึ่งในข้อมูลภาพที่ได้เผยแพร่ออกมานั้น มีข้อมูลที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ toyota รุ่น bz4x ซึ่งข้อมูลเผยให้เห็นว่า ตัวรถจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 71.4 kWh  ซึ่งตรงกับข้อมูลตัวรถที่เปิดตัวทำตลาดในต่างประเทศ  และจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ ราคาของตัวรถ จากภาพ ราคาของตัวรถก่อนรับเงินอุดหนุนของโครงการจะอยู่ที่ 1.99 ล้านบาท

Read More