ประเด็นที่น่าจับตามองตอนนี้ หนีไม่พ้นความร้อนแรงของกระแส “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติ ที่คนไทยหันมาสนใจยนตรกรรมประเภทนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมองในมุมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีทั้งเรื่องของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ครอบคลุม ประเภทของรถ ขนาดของแบตเตอรี่ ระยะทางในการขับขี่ ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ หรือแม้กระทั่งราคาจำหน่าย และปฏิเสธไม่ได้ว่า แบรนด์รถยนต์ เอ็มจี ถือเป็นแบรนด์ที่มีความพร้อมที่จะตอบสนองทุกปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นแบรนด์ผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ไม่ใช่มุ่งแค่พัฒนายนตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิ่งสำคัญอย่าง “ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ

Read More